Sinais referentes aos alimentos
ALIMENTOS
Sinais referentes aos animais
ANIMAIS
Sinais referentes aos objetos da casa
OBJETOS DA CASA
Sinais referentes às cores
CORES
Sinais referentes aos esportes
ESPORTES
Sinais referentes às formas geométricas
FORMAS GEOMÉTRICAS
Sinais referentes aos instrumentos musicais
INSTRUMENTOS MUSICAIS
Sinais referentes aos lugares
LUGARES
Sinais referentes aos materiais escolares
MATERIAS ESCOLARES
Sinais referentes aos meios de comunicação
MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Sinais referentes aos meios de transporte
MEIOS DE TRANSPORTE
Sinais referentes à natureza
NATUREZA
Sinais referentes à vestimenta
VESTIMENTA